Cunsegls da scolaras e scolars/­parti­zi­paziun da giuvenils

Ainten ena scola veiva e conforma agl taimp pon unfants sa purtar aint activmaintg tenor lour vigliadetna. Ainfra igl project cumplessiv «Participaziun d'unfants e giuvenils aint igls cumegns grischuns» da jugend.gr - l'uniun tetgala per la promoziun d'unfants e giuvenils aint igl cantung Grischun - èn an en amprem zap nias fundos dus cunsegls da scolars per la nossa scola.

«Cunsegl d’unfants Grava» e «cunsegl gioven»

Igl «cunsegl d’unfants Grava» cun represchentant(a)s dalla scoligna anfignen la quarta classa scu er igl "cunsegl gioven» cun represchentant(a)s dalla tschintgavla classa primara anfignen la terza superioura.

Igls cunsegls èn gio activs. Els on ainten en video exprimia lour giaveischs an connex cun la nova tgesa da scola a Grava e persequiteschan activamaintg projects da lour interess. Accumpagneas vignan igls cunsegls dad ena gruppa da timung.

Project «Participaziun dad unfants e giuvenils»

Igl cumegn da Surses sa participescha agl project «participaziun d’unfants e giuvenils aint igls cumegns Grischuns» da jugend.gr, tgi vot dar ena vousch agls unfants e giuvenils.

La visiun è da lascher participar igls unfants e giuvenils a tot igls affars tgi pertotgan er els. Els duessan purtar aint, sviluppar e realisar lour ideias e giaveischs e cotras furmar activamaintg lour avigneir.

 
Igl project participaziun da giuvenils corresponda allas fegnameiras digl maletg directiv Surses 2030 per daple cogestiun e participaziun da vart dalla populaziun scu er la realisaziun digl label UNICEF «cumegn amicabel per unfants».

Daple Infurmaziuns

Project partizipaziun da giuvenils

Maletg directiv Surses

Video partizipaziun da giuvenils