Ulteriouras STRUCTURAS DIGL DE

La Scola Surses porscha a tot las scolaras ed a tot igls scolars dalla scoligna e scola primara survigilaziun avant scola dallas 7:00 bis 7:50 e siva scola anfignen igl pi tard allas 18:00. I stat liber da far adiever dalla purscheida ed ella vign messa a chint.

Amprender e giuier communablamaintg

Durant igl taimp da survigilaziun pon igls unfants giuier sulets u ainten ena gruppa, malager, zambarger u far lour pensums. Cò vignan igls unfants accumpagneas da persungas da survigilaziun tgi sustignan igls unfants schi fò basigns e vardan tgi els sa saintan bagn.

Las ulteriouras structuras digl de sustignan las persungas autorisadas per l’educaziun ainten lour pensums da survigilaziun ed educaziun. Ellas promovan l’egualitad dallas schanzas dad unfants da derivanza differenta sociala e culturala ed anferman lour cumpetenzas persunalas e socialas.

Basa legala

Per las ulteriouras structuras digl de valan las prescripziuns dalla lescha da scola, dall'ordinaziun davart ulteriouras structuras digl de scu er la lescha davart la promoziun dalla tgira digls unfants cumplementara alla famiglia aint igl cantun Grischun.


Ulteriouras infurmaziuns