Purscheida per scolas digl Parc Ela

Purtar pi manevel la nateira e la cultura indigena a scolaras e scolars ed experimentar ella communablamaintg: Tar las purscheidas da scola digl Parc Ela amprendan unfants betg angal saveida interessanta, mabagn vignan sezs activs. Cotras experimenteschan els scu tgi son contribueir - damai scu tgi son ager. 

Projects anfignen ossa

  • nutrimaint persistent «Food for Future»
  • angaschamaints da lavour per utschels da bustgoms e reptils
  • emdas da projects digl pictour Giovanni Segantini
  • deis da scola sen l'alp, batter a mang
Projects actuals: alla festa da musica 2022 èn tot las scolaras ed igls scolars sa preschentos scu cantadour(a)s, musicist(a)s u schizont scu coreografs. «Clima fò scola» noua tgi vign musso scu tgi la nossa regiun muntagnarda è resp. vign ad esser agl avigneir pertutgeida dalla midada digl clima.