Construcziun nova tgesa da scola Grava

a parteir dalla stad 2024

La tgesa da scola dalla scoligna e dalla scola primara Grava vign reconstrueida ed angrondaneida. Cotras survign Surses ena tgesa da scola conforma agl taimp tgi corresponda agls basigns digls unfants e dallas persungas d'instrucziun. Las lavours da construcziun èn planisadas a parteir dalla stad 2024. Ins chinta tgi cuzzaron dus onns.

Gio da blers onns exisa alla scola Grava en grond basigns da sanaziun ed amplificaziun. Igls muteivs persiva èn multifars: cun la fusiun dalla scola da tot las scolas ainten la val dovrigl daple spazi.

Daple